Niezwykle ważny jest proces palenia kawy. Przy produkcji większości kaw stosowny jest proces szybkiego palenia kawy nazywany ,,TURBO” procesem.
Do specjalnych bębnów, na 3-5 min., wpuszczane jest bardzo gorące powietrze (400-600°C) które podgrzewa ziarna do temperatury 200-260°C. Podczas tego procesu ziarna tracą większość wilgoci, zmieniają swoja barwę i pęcznieją.
W dużych zakładach palenie kawy w dużej mierze przebiega maszynowo i jest sterowane komputerowo.
Chłodzenie ziaren odbywa się przy pomocy wody, co jest metodą tańszą ale powoduje zmianę konsystencji i aromatu ziarna kawowego. Jeżeli kawa jest palona w wysokiej temperaturze (260°C) smak jej jest slaby i spalony co ma miejsce w przypadku kawy po turecku.

Do parzenia kawy Espresso najlepsi producenci ( Ze-Presso) stosują PALENIE KLASYCZNE.
W klasycznym sposobie palenia kawy bęben jest stopniowo podgrzewany od zewnątrz, a ziarna są parzone w ciągłym ruchu przez 6-20 min. Kiper sprawuje stałą kontrolę nad przebiegiem procesu palenia i przeprowadza na bieżąco testy jakościowe.
Taka metoda jest oczywiście bardziej pracochłonna i kosztowna.
Ze względu na fakt, że palenie trwa dość długo trzeba wziąć pod uwagę znaczną utratę masy kawy.
Chłodzenie odbywa się poprzez doprowadzenie powietrza, podczas którego ziarna kawy są podtrzymywane w ciągłym ruchu. Dzięki takiej metodzie aromat kawy jest chroniony , a ziarna mogą się po woli studzić.